In samenwerking met Kennemer Energie en de gemeente Haarlem leidde de Stadsgarage op 21 juni de eerste werksessie om tot een samenwerkingsorganisatie voor zonnestroom coöperaties in Kennemerland te komen. Wat is de beste vorm? Hoe daar te komen? De onderdelen liggen na de sessie op tafel, het komt er nu op aan om die slim in elkaar te steken.

De voordelen die de samenwerking zou kunnen bieden zijn:

  • Continuïteit van bestuur: elke installatie zal minimaal 15 jaar professioneel beheerd en onderhouden moeten worden met de bijbehorende administraties e.d.
  • Risicobeheersing, waaronder een waarborgfonds en gezamenlijke verzekeringen (doordat je met een grotere groep de risico’s spreidt zijn verzekeraars eerder bereid dit te doen en voor een betaalbaardere premie)
  • Efficiëntieslag door gezamenlijk inkoop van diensten, zoals zonnepanelen, notariële diensten, administratie, projectbegeleiding en netwerkaansluitingen.
  • Vereenvoudigen van het aantrekken van externe financiering bijvoorbeeld voor inwoners met een lager inkomen en bij projecten met woningbouwcorporaties.

Tijdens de komende werksessies wordt besproken hoe de voortgang van de oprichting van de koepelcoöperatie zal lopen. De coöperaties gaan onderzoeken welke vorm van samenwerking het meest geschikt is.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *