Als een vervolg op het Stadsgarage project om Voetbalvereniging DSS beter te verbinden met de buurt is de vereniging een project gestart in samenwerking met re-integratie bedrijf Agros, SRO en de schaatsbaan werkervaringsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Onder de noemer ‘DSS meer dan voetbal’ is DSS in gesprek geraakt mat Agros om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Voor DSS is het wenselijk klussen te laten doen op en rond het veld. Agros bemiddelt mensen die op zoek zijn naar een baan of een werkervaringsplek. Hun doel is om mensen zoveel mogelijk kans te geven op een reguliere baan. Met een werkervaringsplek kunnen mensen ervaring opdoen om toe te treden of te re-integreren op de arbeidsmarkt.

Momenteel wordt nog gekeken of er ook met SRO kan worden samengewerkt zodat materiaal en klussen bij SRO gecombineerd kunnen worden. Als hierover afspraken zijn gemaakt gaan de werknemers bij DSS van start.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *