Aanpassen aan klimaatverandering. Dat is een hele opgave – waarvan veel mensen misschien denken: echt iets voor de overheid. Voor een deel is dit ook zo (als er nieuwe rioleringen worden aangelegd, als ergens een stuk ruimte vrij komt). Maar elke inwoner van Haarlem kan er ook wat aan doen: door je tuin niet te verharden. En is die verhard, haal de stenen eruit. Lever je tegel in bij een tuincentrum en je krijgt er een plant voor terug! De Stadsgarage ondersteunt de landelijke actie Steenbreek waaraan Haarlem gaat meedoen. In de HRLM van januari 2016 staat een column hierover.