Voetbalvereniging DSS uit Haarlem Noord wilde (en wil dat nog steeds) een “maatschappelijk verantwoorde vereniging” zijn. Zij schakelde de Stadsgarage in om nieuwe samenwerking te smeden tussen verenigingen en clubs in de buurt.

DSS: meer dan voetbal

Het resultaat mag er zijn! Als een vervolg op het Stadsgarage project om Voetbalvereniging DSS beter te verbinden met de buurt is de vereniging een project gestart in samenwerking met re-integratiebedrijf Agros, SRO en de schaatsbaan om werkervaringsplekken te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Onder de noemer ‘DSS meer dan voetbal’ is DSS in gesprek geraakt mat Agros om te kijken wat de twee voor elkaar kunnen betekenen. Voor DSS is het wenselijk klussen te laten doen op en rond het veld. Agros bemiddelt mensen die op zoek zijn naar een baan of een werkervaringsplek. Doel van Agros is om mensen zoveel mogelijk kans te geven op een reguliere baan. Met een werkervaringsplek kunnen mensen ervaring opdoen om toe te treden tot de arbeidsmarkt of te re-integreren.