Stadszaken

De Stadsgarage behandelt de zaken die Haarlemmers zelf naar voren brengen. Daarvoor hebben we in 2014 drie startbijeenkomsten georganiseerd. Drie groepen van vijftien Haarlemmers met uiteenlopende achtergrond hebben gezamenlijk 18 grotere thema’s geagendeerd. Op verzoek van de initiatiefnemers zelf sleutelt de Stadsgarage aan:

Sociaal Ondernemen

De Stadsgarage werkt samen met het Belgische de Innovatiefabriek, het Engelse CareCoops, de Universiteit van Brighton en de County of Sussex. Met deze partners ontwikkelen we een nieuwe methode die ondernemers helpt om maatschappelijke onderwerpen op een bedrijfsmatige manier aan te pakken, ook wel sociaal ondernemen genoemd.

Het project gaat vanaf juni 2016 van start. In de opstartfase bouwen we een groep van partners op en hebben we onder meer gesprekken met de afdeling Economische Zaken van Haarlem over hoe we de gemeente erbij kunnen betrekken. Het plan van de Stadsgarage was één van de twee voorstellen die de EU eind 2015 heeft geselecteerd uit een groep van meer dan dertig voorstellen.

Kunst en vluchtelingen

Het idee achter de netwerkbijeenkomst van vluchtelingen, kunstenaars en ondernemers is dat ‘we’ als Haarlemse samenleving in gezamenlijkheid zoeken naar actieve dagbesteding voor vluchtelingen In dit project werken we samen met het landelijk opererende RadarAdvies; op zoek naar een format waarmee we op meer plekken in Nederland een ondernemerscafé kunnen opzetten.

De sportieve buurt

Voetbalvereniging DSS uit Haarlem Noord wil een “maatschappelijk verantwoorde vereniging” zijn. Zij schakelt de Stadsgarage in om nieuwe samenwerking te smeden tussen verenigingen en clubs in de buurt. Dit brengt 25 mensen uit Haarlem Noord bij elkaar die tot 8 nieuwe samenwerkingsverbanden komen. Deze leiden allemaal tot een sterker verenigingsleven dat beter inspeelt op kansen en vraagstukken die in Haarlem Noord leven. De Stadsgarage volgt hen op weg naar daadwerkelijke uitvoering en zorgt daar waar nodig voor ondersteuning. 

De vereniging verwelkomde eind oktober twee 'nieuwe spelers'. Bij de amateurclub, die nauw betrokken is bij de vluchtelingen die momenteel opgevangen worden in de Koepel en verschillende activiteiten organiseert, trainden twee Syrische amateurvoetballers mee

16 Gezamenlijke zonnestroomdaken in 2016

Het dak van het Seinwezen in het Garenkokerskwartier is het eerste gezamenlijke zonnestroomdak van Noord-Holland en het dak van de Fablohal in de Ramplaan het grootste. Geïnspireerd door deze successen zijn de initiatiefnemers uit deze buurten samen met de in Haarlem Noord opgerichte energiecoöperatie Noorderlicht in de Stadsgarage gaan samenwerken in het initiatief "16 gezamenlijke zonnedaken in Haarlem in 2016” waarbij ook de gemeente Haarlem zich heeft aangesloten.

Buren, burenhulp en de zorginstelling

'Hoe kunnen informele burenhulp initiatieven slim aansluiten bij de activiteiten van formele zorginstellingen?' De Stadsgarage is ingeschakeld om daarvoor de nieuwe verbindingen te leggen tussen zorginstellingen en buurtinitiatieven. We hebben eerste bijeenkomsten gehad met zorginstellingen, de gemeente, burenhulp-initiatieven van onder andere Bosch en Vaart en de Buurtcoöperatie Duurzaam Garenkokerskwartier.