Energiecoöperatie Spaarnezaam heeft goede hoop om binnenkort het derde collectieve zonnestroomdak van Haarlem te kunnen realiseren op het dak van het gemeentekantoor de Zijlpoort. Daar is plaats voor ruim tweehonderd zonnepanelen. Mede-initiatiefnemer Benno Boeters praat ons bij.

“ In maart hadden we de eerste informatieavond in de Bibliotheek, de zaal zat vol en de belangstelling was groot. Inmiddels hebben meer dan vijftig leden zich aangemeld bij onze zonnestroomcoöperatie. Ook bij een tweede ledenvergadering, eind april, bleek dat we voldoende ‘kritische massa’ hebben om straks te investeren in de zonnestroomdelen voor de Zijlpoort. Het dak van de Bibliotheek komt pas eind dit jaar, na groot onderhoud, beschikbaar.”

“Als dagelijks bestuur van Spaarnezaam zijn we bezig met juridische zaken als de recht-van-opstal-overeenkomst met de gemeente (de dakeigenaar), de deelnemersovereenkomst en het huishoudelijk reglement. Het programma van eisen voor de zonnepanelen en installatie is al eerder afgerond en we hebben offertes opgevraagd bij drie leveranciers. Deze maand –juni- krijgen we die binnen en maken we de keuze.”

“Ook hebben we gesprekken gevoerd met Qurrent en Greenchoice. De keuze over met wie van de twee we in zee gaan, staat op de agenda voor een ledenvergadering later deze maand. Verzekering voor aansprakelijkheid en voor (tegen) schade aan de zonnestroominstallatie is voorbereid.”

“Punten van aandacht die mogelijk ook voor andere coöperaties interessant zijn:
De BTW-kwestie. Om misverstanden (lees: btw-gedoe) te voorkomen, zijn de formuleringen belangrijk. Deelnemers van Spaarnezaam participeren in een ‘financieel product’, ze nemen een aandeel in de zonnestroominstallatie, dus ‘zonnestroomdelen’. Ze kopen niet een x-aantal panelen. De prijs per paneel staat los van de prijs van een zonnestroomdeel.
Bij discussie over reglement(en) zaten we met de heikele vraag: wat te doen als een coöperatie-lid van panelen af wil of om wat voor reden ook niet meer participeert? Wij hebben gekozen voor de insteek dat de leden zelf verantwoordelijk zijn voor verkoop of erfregeling van hun zonnestroomdelen, en dat de coöperatie ‘slechts’ bemiddelt in het zoeken naar nieuwe gegadigden.”

Zie www.spaarnezaam.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *