Evenementgegevens


Precies een jaar na de opening van het zonnestroomdak van Haarlem nodigen we alle bij zonneënergie in de stad betrokken Haarlemmers op vrijdag 1 juli vanaf 15.30 uur uit in het Seinwezen om dat te vieren. We maken de stand van zaken op in Engels Parlement setting. Feestelijke borrel na.

De teller van het aantal initiatieven dat actief stappen onderneemt om een collectief dak op te zetten staat inmiddels op negen. Er is een plan in de maak om die initiatieven te bundelen onder één organisatie. In de loop van juni wordt bekend of de initiatiefnemers daarvan financiering beschikbaar krijgen vanuit de gemeente. Als dat lukt gaat het 16 daken initiatief over in een sociale onderneming die in staat is om op veel grotere schaal zonnestroomdaken te realiseren in samenwerking met Haarlemse wijkbewoners.

Inmiddels zijn er vanuit de Stadsgarage al zestien daken gevonden waarmee eerste stappen zijn gezet. Met twee daarvan (Zijlpoort en Prins Staalhandel) is al een concrete overeenkomst getekend. Naar verwachting komt deze zomer het eerstvolgende dak in gebruik.

Alle reden dus om initiatiefnemers en dakeigenaren bij elkaar te brengen en op de hoogte te brengen van alle ontwikkelingen. Dat doen we op vrijdag 1 juli vanaf 15.00 tot 18.30 uur op de eerste zonnestroomdaken zomer meet up in Het Seinwezen. Noteer alvast in de agenda! Uitnodiging en programma volgen.

Aanmelden

 

Verification

Programma Lancering Kennemerenergie:

15.00 – 15.30 Inloop
15.30 – 16.00 Het collectieve zonnedak op het Seinwezen een jaar later en
Feestelijke Presentatie Kennemer Energie door wethouder Cora-Yfke Sikkema
16.00 – 17.15 “Van vrijwilligersclub tot professionele maatschappelijke onderneming”
Gezamenlijke discussie van wijkinitiatiefnemers, dakeigenaren en zon- professionals in Engels Parlement setting
17.15 – 17.30 Afronding: Kennemer Energie uit de startblokken
17.30 – 18.30 Borrel