Het Erasmusprogramma richt zich op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een onderdeel van dit programma is een internationale stage in de bouw, landbouw of horeca.
Het heeft als doel om mensen te helpen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling, een boost in het zelfvertrouwen te geven en om de eigen horizon te verbreden. Hierdoor worden hun kansen in de arbeidsmarkt vergroot.

Erasmus – http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme_nl