Consultancy
De Stadsgarage biedt consultancy diensten aan particuliere, sociale ondernemingen. Deze consultancydiensten bestaan uit het geven van adviezen, het organiseren van bijeenkomsten en de connecties leggen tussen ondernemers en financiers.

Twee bedrijven waar de Stadsgarage consultancydiensten voor doet, zijn Kennemer Energie en de buurtcoöperatie Garenkokerskwartier.

Kennemer Energie
Precies een jaar na de start van deze Stadsgarage-actie stond de teller van het aantal initiatieven dat actief stappen onderneemt om een collectief dak op te zetten op negen. Inmiddels zijn voldoende daken gevonden.

Wat een groot succes mag worden genoemd is dat de pay-off van de Stadsgarage is verwezenlijkt: we hebben van een maatschappelijk vraagstuk een sociale onderneming gemaakt. Hiermee is het 16 daken initiatief overgegaan in Kennemer Energie, vrij vertaald een collectief energiebedrijf.

Tegenwoordig is Kennemer Energie een stuk verder. Het bedrijf is bezig met de realisatie van talloze collectieve zonnedaken. De Stadsgarage organiseert bijeenkomsten voor klanten van Kennemer Energie. Ook ondersteund de Stadsgarage Kennemer Energie bij de realisatie van de koepelorganisatie.

Kennemer Energie – https://kennemerenergie.nl