De Stadsgarage biedt consultancydiensten aan (sociale) ondernemingen, overheden en instellingen. De diensten  bestaan uit het boven tafel krijgen van de juiste vragen, hoe die te adresseren en met welke partijen. Oftewel: wie heb je nodig? Hoe ziet je ‘ecosysteem’ eruit en met wie moet die worden uitgebreid, waarom en hoe doe je dat? Hoe kan je je eigen ‘ecosysteem’ op de juiste manier activeren om circulair te worden, of om je sociale onderneming te optimaliseren, of om een ‘incubator’ te bouwen? Drie recente voorbeelden:

Circulaire Vereniging
Het is een werktitel – maar dekt de lading goed. Founding fathers zijn de Rabobank, Spaarnelanden, InHolland en de Stadsgarage. Idee is om onze maatschappij circulair te maken. Wat kort gezegd betekent dat je in alle ketens van elke bedrijfsvoering je afval minimaliseert en liefst tot nul brengt. Vanuit de gedachte dat elke afvalstof een grondstof is.  Klinkt simpel – maar hoe doe je dat? Ook de gemeente Haarlem is nieuwsgierig naar het antwoord en heeft zich aangesloten.

Om een eerste antwoord te geven, is gekeken naar Friesland Circulair. De oprichter ervan trakteerde ons op een dusdanig verhaal dat we wisten wat ons te doen stond: een vereniging oprichten die met autoriteit kan praten en handelen. Nou heb je dat niet direct voor elkaar, maar met deze gedachte gaan we nu aan de slag. Kwartiermaker is de Stadsgarage. Meer weten of lid worden, stuur een mail naar redactie@stadsgaragehaarlem.nl

Actieplan sociaal ondernemen
In het Coalitieprogramma Haarlem Duurzaam Doen heeft de gemeente Haarlem een grote ambitie neergezet: sociaal ondernemerschap moet in de hele stad worden versterkt. Want, zo staat er geschreven, ‘Sociaal ondernemers zijn waardevol en starters kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken, bijvoorbeeld met kennis, faciliteiten, en verbindingen te leggen’.

De Stadsgarage is gevraag om met een aantal partijen uit de stad en de gemeente zelf, hiervoor een actieprogramma op te zetten.

Wat gaan we zoal doen?
We maken een lijst maatregelen en activiteiten die de gemeente kan gebruiken om sociaal ondernemerschap te versterken. We gaan nieuwe samenwerkingsverbanden opzetten en bestaande versterken. En ook binnen het gemeentelijk apparaat zelf gaan we aan de slag – sociaal ondernemen raakt aan verschillende afdelingen en domeinen. Er zal meer in co-creatie worden gedaan, zowel onderling binnen de gemeente als met partijen in de stad. Het actieplan is eigenlijk een roadmap.

Kennemer Energie
Na installatie van het eerste collectieve zonnedak van Noord-Holland (op het Seinwezen), zegde de Stadsgarage toenmalig wethouder Cora Yfke Sikkema toe 16 collectieve zonnedaken in twee jaar op te leveren. Dit lukte. En meer dan dat. De pay-off van de Stadsgarage is verwezenlijkt: we hebben van een maatschappelijk vraagstuk een sociale onderneming gemaakt. Kennemer Energie is voortgekomen uit de zoektocht naar de 16 daken en is nu  vrij vertaald een collectief energiebedrijf.

Het bedrijf is inmiddels bezig met de realisatie van meer collectieve zonnedaken, andere duurzame energieoplossingen waarbij de Stadsgarage adviseert in het proces. Ook organiseert zij bijeenkomsten voor klanten van Kennemer Energie en werkt het bedrijf samen met de Stadsgarage aan de realisatie van de koepelorganisatie.