'Circulaire economie gaat niet meer van de agenda'

Na een periode van interviewen, deskresearch, een zestal kenniscafé’s, een seminar
en veelvuldig onderling overleg is het onderzoek naar de circulaire economie in het
MKB in de regio Haarlem-IJmond van het lectoraat Learning and Development in
Organisations gereed.

Volgens Han van Kleef, naast Don Ropes en Giovanni Douven als associate lector
betrokken bij het onderzoek, laten de uitkomsten zien dat er nog een hele weg te gaan is
maar zijn ze wel hoopgevend. “Ondanks de drempels die ervoor zorgen dat een circulaire
economie niet zomaar te realiseren is, is er een grote bereidheid tot praten, meedenken
en verhalen delen. Iedereen is ervan overtuigd dat we er echt iets mee moeten, dat er
maatregelen nodig zijn om te zorgen voor de volgende generaties.”

Circulaire economie is een relatief jong onderwerp. Bij beleidsmakers staat circulaire
economie al langer op de agenda dan bij bedrijven. “Beide partijen kijken er ook heel
anders naar. Beleidsmakers kijken naar de hele keten terwijl MKB’ers alleen hun eigen
schakel zien. Een visie op de hele keten ontbreekt bij hen.” Dat is volgens Van Kleef ook
de reden dat het in deze fase zo belangrijk is om met elkaar in gesprek te gaan. “Als je je
bewust bent van wat er in de hele keten gebeurt, je het grotere verband ziet, dan lukt het
pas om maatregelen effectief te laten zijn.”

Patronen doorbreken

Waar nu nog vaak wordt gevochten om de winst in de eigen niche, draait het bij circulaire
economie om samenwerken. “Dat is een heel andere filosofie, een andere manier van
werken. Oude patronen moeten doorbroken worden. Die nieuwe manier van werken
vraagt om een nieuw type medewerker. Communicatief sterke experts met een brede blik,
die kunnen overleggen met partijen binnen en buiten de keten, multidisciplinair. Ik zie het
als uitdaging voor het onderwijs om studenten hierop voor te bereiden.”

Vervolg

Het onderzoek is klaar maar er komt een vervolg. Samen met de Stadsgarage (het
innovatiecentrum voor sociaal ondernemerschap in Kennemerland) en de lectoraten van
de Hogescholen Avans, Windesheim, NHL en Inholland wordt er nader onderzocht wat het
beste samenwerkingsverband is om in ketenverband circulair-economische oplossingen te
bedenken voor zowel klanten als leveranciers. “Dit willen we koppelen aan onderzoek,
waar ook docenten en studenten een rol in gaan spelen. We zijn al druk met elkaar in
overleg. En ook de eerste twee afstudeerders hebben zich al aangemeld.”

Interesse in het onderzoeksverslag: “Een onderzoek naar de circulaire economie in het
MKB in de regio Haarlem-IJmond”? Deze is op te vragen bij Han.vanKleef@inholland.nl.

Dit artikel is verschenen in de Haarlem Update #3

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *