‘Circulaire economie gaat niet meer van de agenda’

‘Circulaire economie gaat niet meer van de agenda’

Na een periode van interviewen, deskresearch, een zestal kenniscafé’s, een seminar en veelvuldig onderling overleg is het onderzoek naar de circulaire economie in het MKB in de regio Haarlem-IJmond van het lectoraat Learning and Development in Organisations gereed. Volgens Han van Kleef, naast Don Ropes en Giovanni Douven als associate lector betrokken bij het onderzoek, laten de uitkomsten zien dat er nog een hele weg te gaan is maar zijn ze wel hoopgevend. “Ondanks de drempels die ervoor zorgen dat een circulaire economie niet zomaar te realiseren is, is er een grote bereidheid tot praten, meedenken en verhalen delen. Iedereen is ervan overtuigd dat we er echt iets mee moeten, dat er maatregelen nodig zijn om te zorgen voor de volgende generaties.” Circulaire economie is een relatief jong onderwerp. Bij beleidsmakers staat circulaire economie al langer op de agenda dan bij bedrijven. “Beide partijen kijken er ook heel anders naar. Beleidsmakers kijken naar de hele keten terwijl MKB’ers alleen hun eigen schakel zien. Een visie op de hele keten ontbreekt bij hen.” Dat...
Read More