Toekomstvisie Haarlem

Toekomstvisie Haarlem

De Stadsgarage werkt samen met o.a. de Bibliotheek, Stadsgesprekken, het ABC Architectuurcentrum en de Pletterij aan de nieuwe toekomstvisie van Haarlem. De vorige dateert nog van 1999 en het werd tijd om een paar decennia vooruit te blikken. Met de nieuwe rol van de overheid in gedachte (meer terugtredend en faciliterend), wordt de visie niet gemaakt op het gemeentehuis. De hier genoemde organisaties zorgen ervoor dat ideeën uit de samenleving een weg vinden in die visie! (meer…)...
Read More
Zon breekt door in Haarlem

Zon breekt door in Haarlem

Precies een jaar na de start van de Stadsgarage-actie 16 zonnestroomdaken in 2016 in Haarlem staat de teller van het aantal initiatieven dat actief stappen onderneemt om een collectief dak op te zetten op negen. Er is een plan in de maak om die initiatieven te bundelen onder één organisatie. In de loop van juni wordt bekend of de initiatiefnemers daarvan financiering beschikbaar krijgen vanuit de gemeente. Als dat lukt gaat het 16 daken initiatief over in een sociale onderneming die in staat is om op veel grotere schaal zonnestroomdaken te realiseren in samenwerking met Haarlemse wijkbewoners. (meer…)...
Read More