Europese steun voor Stadsgarage Haarlem

Europese steun voor Stadsgarage Haarlem

De Stadsgarage Haarlem krijgt extra ondersteuning voor haar programma dat het succes van sociale ondernemingen vergroot. Samen met partners in Leuven, Gent en Brighton ontwikkelt de Stadsgarage een nieuwe methode die ondernemers in Haarlem en daarbuiten helpt om maatschappelijke onderwerpen op een bedrijfsmatige manier aan te pakken, ook wel sociaal ondernemen genoemd. De Stadsgarage is een initiatief van het Seinwezen. "Sociaal ondernemen is een belangrijk nieuw middel om maatschappelijke problemen aan te pakken, zowel in Nederland als Europa”, zegt Baud Schoenmaeckers, mede-initiatiefnemer van De Stadsgarage Haarlem. De Stadsgarage helpt Haarlemmers om hun ideeën voor een betere stad tot uitvoering te brengen. Zij brengt Haarlemmers met ideeën bij elkaar, verbindt partijen en volgt deze. De Stadsgarage ondersteunt de partijen om resultaat te bereiken. "Sociaal ondernemen houdt in dat je maatschappelijke problemen op een bedrijfsmatige manier aanpakt”, zegt André Brasser, mede-initiatiefnemer van De Stadsgarage. "In de praktijk halen veel initiatieven het niet omdat ze tegen obstakels oplopen zoals gebrek aan financiering en klanten,...
Read More