De Stadsgarage is het innovatiecentrum voor sociaal ondernemerschap in Kennemerland. Schakel ons in om jouw sociale onderneming succesvol te maken en je maatschappelijke doelstellingen te realiseren.

Over ons

Wij zijn van mening dat het IQ van de regio verhoogd kan worden door verschillende kunde en expertises van de bewoners met elkaar te binden. Zo wordt de regio ‘slimmer’ gemaakt.

Missie

Onze missie is om kennis, kunde en kapitaal uit de regio te bundelen waardoor sociale ondernemingen zelfstandig maatschappelijke vraagstukken kunnen oplossen en kunnen doorgroeien.

Visie

Wij zien een wereld voor ons waarin het ondernemerschap is gericht op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. – from social issue to social enterprise -

Wat doet de Stadsgarage?

Acceleratorprogramma

Het Acceleratorprogramma is een project van twaalf maanden. Sociaal ondernemers worden geholpen bij de groei van en innovatie binnen hun onderneming.

Consultancy

De Stadsgarage biedt consultancy diensten aan particuliere, sociale ondernemingen. Deze consultancydiensten bestaan uit het geven van adviezen, het organiseren van bijeenkomsten en de connecties leggen tussen ondernemers en financiers.

Erasmus+

Het Erasmus+ project maakt deel uit van ‘The Lifelong Learning Programma’ (LLP) van de Europese Unie. Het programma biedt perspectief aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het team

Baud Schoenmaeckers

Baud Schoenmaeckers

Communicatie
Baud is het gezicht naar buiten toe. Hij zorgt ervoor dat de Stadsgarage bekend is in Haarlem.

Andre Brasser

Andre Brasser

Projectontwikkelaar
André is het brein achter de Stadsgarage. Hij zoekt naar oplossingen voor de maatschappelijke problemen.

Hans Brouwer

Hans Brouwer

Controle en beheer
Hans zorgt ervoor dat de projecten in goede banen worden geleid.

Harry Damave

Harry Damave

Organisatie
Harry is verantwoordelijk voor het personeel en de organisatie van het bedrijf.

Tim Stam

Tim Stam

Projectuitvoering
Tim is de uitvoerende kracht van de Stadsgarage.

Het laatste nieuws

Contact

Bezoekadres:
Kinderhuissingel 1
2013 AS Haarlem

Postbusadres:
Postbus 5171
2000 CD Haarlem

E: redactie@stadsgaragehaarlem.nl