Van maatschappelijk probleem naar social business

De Stadsgarage is een maatschappelijke onderneming die partijen bijeen brengt en begeleidt om van hun social issue een sociale enterprise te maken. De stappen die daarvoor nodig zijn zet de Stadsgarage via de inzet van haar netwerk. De Stadsgarage is daarmee in staat om de initiatiefnemers en serviceverlenende partijen te identificeren (meet) hen op de juiste thema’s te verbinden (match) en te begeleiden tot de oprichting van een sociale onderneming of activiteit (monitor). Om maatschappelijke vraagstukken te agenderen en uiteindelijk op te lossen, benut de Stadsgarage het IQ van de stad. Zij legt nieuwe en soms onverwachte verbindingen tussen mensen met verschillende kennis en kunde. De Stadsgarage biedt hen de veilige en stimulerende omgeving waarin zij de ideeën kunnen realiseren die uit deze verbindingen voortkomen.

Heb je een idee? Doe mee!

Heb je een oplossing voor een vraagstuk in de stad, maar kom je er zelf niet goed uit? Zie je een kans voor de stad? Schakel dan de Stadsgarage in.

Stuur jouw idee in

Hoe werkt de Stadsgarage?

De Stadsgarage is het platform dat initiatiefnemers van diverse pluimage in Haarlem identificeert, bijeen brengt en helpt om tot slimme samenwerkingen te komen. Deze aanpak kan mensen sneller op het pad van uitvoering brengen. Dat doen we in drie stappen:

Ontmoeten

Samen met de initiatiefnemer brengen we het onderwerp in kaart en bepalen wie een rol kan spelen bij de oplossing.

Verbinden

We brengen de geselecteerde partijen met elkaar in gesprek dat leidt tot afspraken over samenwerking. Dat noemen we matches.

Volgen

We helpen de samenwerkende partijen met verdere contacten, organiseren vervolgbijeenkomst en blijven nabellen tot zij het resultaat hebben geboekt dat zij nastreven.

Stadszaken

De Stadsgarage behandelt de zaken die Haarlemmers zelf naar voren brengen. Daarvoor hebben we in 2014 drie startbijeenkomsten georganiseerd. Drie groepen van vijftien Haarlemmers met uiteenlopende achtergrond hebben gezamenlijk 18 grotere thema’s geagendeerd. Op verzoek van de initiatiefnemers zelf sleutelt de Stadsgarage aan:

Sociaal Ondernemen

De Stadsgarage werkt samen met het Belgische de Innovatiefabriek, het Engelse CareCoops, de Universiteit van Brighton en de County of Sussex. Met deze partners ontwikkelen we een nieuwe methode die ondernemers helpt om maatschappelijke onderwerpen op een bedrijfsmatige manier aan te pakken, ook wel sociaal ondernemen genoemd.

Van 16 gezamenlijke zonnestroomdaken tot collectief energiebedrijf

Het dak van het Seinwezen in het Garenkokerskwartier is het eerste gezamenlijke zonnestroomdak van Noord-Holland en het dak van de Fablohal in de Ramplaan het grootste. Geïnspireerd door deze successen zijn de initiatiefnemers uit deze buurten samen met de in Haarlem Noord opgerichte energiecoöperatie Noorderlicht in de Stadsgarage gaan samenwerken in het initiatief "16 gezamenlijke zonnedaken in Haarlem in 2016” waarbij ook de gemeente Haarlem zich heeft aangesloten.

De sportieve buurt

Voetbalvereniging DSS uit Haarlem Noord wil een “maatschappelijk verantwoorde vereniging” zijn. Zij schakelt de Stadsgarage in om nieuwe samenwerking te smeden tussen verenigingen en clubs in de buurt. Dit brengt 25 mensen uit Haarlem Noord bij elkaar die tot 8 nieuwe samenwerkingsverbanden komen. Deze leiden allemaal tot een sterker verenigingsleven dat beter inspeelt op kansen en vraagstukken die in Haarlem Noord leven. De Stadsgarage volgt hen op weg naar daadwerkelijke uitvoering en zorgt daar waar nodig voor ondersteuning.